BALIKESİR SUSURLUK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BİGEP: Bir Motivasyon ve Sinerji Oluşturma Modeli

BİGEP: Bir Motivasyon ve Sinerji Oluşturma Modeli

Balıkesir ilinin eğitim potansiyelini tüm destek sağlayan kuruluşlar ile yükseltmek amacıyla Valiliğimizin himayelerinde ve 2023 Vizyon Belgesinin ' Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye' hedefinin yol göstericiliğinde Balıkesir'imizde; 'Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) tüm kurumlarımızda uygulanmaya devam ediyor.

 

BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ (BİGEP) ÖZETİ:

Balıkesir ilinin eğitim potansiyelini tüm destek sağlayan kuruluşlar ile yükseltmek amacıyla Valiliğimizin himayelerinde ve 2023 Vizyon Belgesinin ' Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye' hedefinin yol göstericiliğinde Balıkesir'imizde; 'Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP)' 2021 - 2022 eğitim - öğretim yılında da devam ediyor.

Proje kapsamında amacımız;

·         Yönetici ve öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek,

·         Yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak,

·         Öğrencilerimizi eğitsel, akademik, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleriyle desteklemek,

·         Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerde yer almalarını sağlamak,

·         Öğrencilerimizin, kendilerini tüm yönleriyle keşfetmelerine destek olmaktır.

Ayrıca öğrencilerimizin, çağın gerektirdiği donanımlara sahip, gelişime açık, nitelikli bireyler olmalarını da hedeflemekteyiz.

·         Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerimizin gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalar BİGEP Proje İzleme ve Değerlendirme Modülü ile dijital ortama kaydedilecektir.

·         Proje izleme ve değerlendirme süreçleri sonucunda yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizin proje kapsamında yaptıkları çalışmalar 4 ana alanda (Akademik alanda ödüllendirme, Proje çalışmaları alanında ödüllendirme, Sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal alanlarda faaliyetler ? yarışmalar alanında ödüllendirme, Yenilikçi eğitim - öğretim ortamları ve Tasarım Beceri Atölyeleri alanında ödüllendirme), belirlenen kriterler ölçüsünde değerlendirilerek ödüllendirmeler yapılacaktır.

Proje, aşamalı olarak belirlenen komisyonlarca yürütülür. Projemizin Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda plânlı ve sağlıklı yürütülebilmesi için tüm eğitim - öğretim kademelerinde kurum ve komisyonların aktif rol alacağı faaliyetler belirlenmiştir.

Projemizde çalışmalar üç ana başlıkta yürütülecektir.

1.      Akademik Alanda Uygulanacak Olan Çalışmalar

2.      Proje Çalışmaları

3.      Yenilikçi Eğitim - Öğretim Ortamları ve Tasarım Beceri Atölyeleri Alanındaki Çalışmalar

 

1)      Akademik Alanda Uygulanacak Olan Çalışmalar

İl genelinde eğitim ? öğretim gören ve yüz yüze/uzaktan eğitim faaliyetleri süresince okul ortamından uzak kalan öğrencilerimizin bilişsel gelişimine yönelik çalışmaları plânlamak, desteklemek, takip etmek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla yapılan çalışmaların tümünü içermektedir.

* Covid - 19 salgın dönemi sonrasında yüz yüze eğitimin başlaması sürecinde, okula uyum programı kapsamında öğrencilere gerekli rehberlik çalışmalarının yapılması,

*  Danışman Öğretmenlik sistemi oluşturularak öğrencilerin izleme ve takibinin yapılması,

*  Öğrencilerin (7-8. ve 11-12. sınıflar) verimli ders çalışma becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla bireysel ders çalışma planları hazırlanması,

*  Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (8. ve 12. sınıflar), branşlar bazında akademik başarıyı artırmaya odaklı olarak, öğrenciye verimli olacak şekilde düzenlenmesi,

*  Okul başarısını düşüren faktörlerin belirlenerek, okul başarısını artırmaya yönelik gerekli tedbirlerin alınması,

* Akademik alanda yapılacak çalışmaların başarılı bir şekilde yürütülebilmesi ve desteklenmesi amacıyla, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik yüz yüze/uzaktan kurs ve seminerlerin düzenlenmesi,

  

2)      Proje Çalışmaları

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası olarak gerçekleştirilecek proje çalışmaları BİGEP' in bu bileşeni ile yürütülecektir. Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm kurumlarda her eğitim - öğretim yılında proje çalışmaları düzenlenecektir. Oluşturulacak olan proje ekiplerince, proje çalışmalarının takibinin sağlanması hedeflenmiştir.

 

*  Okul Müdürlükleri tarafından, proje çalışmaları gerçekleştirecek olan proje ekiplerinin oluşturulması,

*  Yönetici ve öğretmenlerin proje çalışmaları alanındaki mesleki yeterliliklerinin artırılması amacıyla yüz yüze/çevrimiçi bilgilendirme toplantıları, çalıştaylar, eğitimler düzenlenmesi,

*  Okullar arası sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi artırmak için ortak proje çalışmaları ve platformlar oluşturulması,

*  İlde yürütülmekte olan uluslararası alanda Erasmus+ ve eTwinning projeleri; ulusal ve bölgesel alanda TÜBİTAK, TEKNOFEST, GMKA projeleri ve Bilim Olimpiyatları; yerel alanda gerçekleştirilecek projeler BİGEP'in bu bileşeni ile yürütülecektir.

*  Proje çalışmaları ile ilimizde yürütülmekte olan projenin takip edilmesi, artırılması, yapılan çalışmaların ödüllendirilmesi ve iyi örneklerin yılsonu sergilenmesi amaçlanmaktadır.

 

3)      Yenilikçi Eğitim - Öğretim Ortamlar ve Tasarım Beceri Atölyeleri Alanındaki Çalışmalar

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğrencilerimize 21'inci yüzyıl becerileri kazandırmak ve çok yönlü geliştirmek amacı ile ilimizde bulunan yenilikçi sınıf ortamları ve tasarım beceri atölyeleri artırılacak; oluşturulmuş olanların da işlevsel olarak kullanılması sağlanacaktır.

*  Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından uygun görülen okullarda Tasarım Beceri Atölyeleri oluşturulmasına yönelik çalışmaların, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri işbirliğinde yürütülmesi,

*  Tasarım Beceri Atölyesi kurulmasına yönelik olarak yerel ve bölgesel ölçekte destek verebilecek kişi- kurumların katkısının temin edilmesi,

*  Tasarım Beceri Atölyesi ve/veya Yenilikçi Eğitim Ortamı oluşturan okulların yaptığı çalışmaların yıl sonunda yüz yüze/çevrimiçi olarak sergilenmesi,

*  Tasarım Beceri Atölyeleri ve/veya Yenilikçi Eğitim Ortamlarının etkili ve verimli kullanılabilmesi amacıyla yönetici ve öğretmenlere yüz yüze/çevrimiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi,

*  Bu alanda çalışma yapan/yapacak okullara, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Pedagojik Yöntemler ile ilgili yüz yüze/çevrimiçi eğitimler düzenlenmesi, 

 

Proje İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları:

            Proje bünyesinde gerçekleştirilen akademik çalışmaların, proje çalışmalarının, Tasarım Beceri Atölyeleri ve Yenilikçi Eğitim Ortamı çalışmalarının, Sanatsal, Sportif, Kültürel ve Sosyal faaliyetlerin izlenmesi ve ödüllendirmesi için:

·         İl Proje Yürütme Kurulu

·         Proje Hazırlama ve Teknik Ekibi

·         Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu

·         İlçe Proje Yürütme Kurulu

·         Tüm kademelerde (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise) Okul Proje Komisyonları oluşturulacaktır.

·         Ulusal ve uluslararası gelişmeler yerel düzeyde yapılan proje faaliyetlerine yansıtılarak proje her eğitim - öğretim yılı başında güncellenecektir.

·         Proje kapsamında fuar ve ödül törenleri her yıl gerçekleştirilerek yönetici, öğretmen ve öğrencilerin başarısı sürdürülecektir.

·         Projenin, destek sağlayan kuruluşlar ile işbirliği içinde takibi yapılarak, basın yayın ve sosyal medya aracılığıyla yaygınlaştırılacaktır.

 

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi sonucunda yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli arasında işbirliği gerçekleştirilerek Akademik alanda, Projeler alanında, Tasarım Beceri Atölyeleri ve Yenilikçi Eğitim ortamları alanında, Sanatsal, Sportif, Kültürel ve Sosyal alanlarda yapılacak olan, bölgesel, ulusal ve uluslararası tüm faaliyetler ile Balıkesir'de eğitim kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

BİGEP, bir motivasyon ve sinerji oluşturma modelidir. Okul yöneticileri; öğretmenleri belirli hedefler etrafında toplamayı, eğitim alanındaki tüm destek sağlayan kuruluşları dinamik ve istekli hale getirmeyi, velileri eğitim sürecine dâhil etmeyi, ilimizdeki iş dünyasının eğitim alanına ilgisini çekmeyi, gönüllü ve sonuç odaklı çabalarla tüm ilde izleme, değerlendirme ve ödüllendirme mekanizmasını işleterek eğitimi birinci öncelik haline getirmeyi amaçlayan bir takım çalışmasıdır.

 

Proje Sahibi                                       : Balıkesir Valiliği

Proje Uygulayıcısı                             : Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Projeye Destek Sağlayan Kuruluşlar: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

                                                             Balıkesir Üniversitesi

                                                             Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi

                                                             Balıkesir Sanayi Odası

                                                             Balıkesir Ticaret Odası

Yeni mahalle Hafız Hakkı Sokak, Susurluk, Balıkesir - 0266 865 24 04

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.