BALIKESİR SUSURLUK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL SORUMLULUK VE TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ REHBER KİTABI

SOSYAL SORUMLULUK VE TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ REHBER KİTABI

Eğitim sistemlerinin temel amacı, öğrencilere zengin eğitim fırsatları sunarak onların bütüncül gelişimlerini sağlamaktır. Bütüncül gelişimin sağlanması için bilişsel becerilerin yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerin de desteklenmesi gerekmektedir.

21. yüzyıl becerileri içinde yer alan sosyal ve duygusal beceriler, öğrencilerin hızla değişen koşullara ve çevreye uyum sağlamalarının yanında mesleki ve akademik başarılarına da katkı sağlamaktadır.

Eğitim sistemlerinde yapılan düzenlemelerde sosyal ve duygusal becerilere daha fazla yer ayrıldığı, bu konudaki kazanım ve becerilerin gittikçe daha fazla vurgulandığı görülmektedir.

Öğrencilerin, eğitim öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilikle tanışarak toplumsal problemlere çözüm arama motivasyonu ve toplumsal bilinç kazanması, topluma katkısı olan bireyler olarak kendilerini geliştirebilmeleri ve üyesi oldukları toplumdaki işleyişi ve gerçekliği kavramaları ve toplumsal olayların ve sorunların farkında olmaları, gerektiğinde hem kendilerinin hem de başkalarının iyiliği için harekete geçme bilincinin oluşturulması sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları ile mümkündür.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından doğru bir şekilde uygulanabilmesi ve gerektiği şekilde hayata geçirilmesini sağlamak,  sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarına dair farkındalık oluşturmak amacıyla "Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti Çalışmaları Öğretmen ve Yönetici Rehber Kitabı" hazırlandı.

Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti Çalışmaları Öğretmen ve Yönetici Rehber Kitabı ile öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci kazandırılması ve öğrencilerin topluma katkısı olan, topluma uyum sağlayan, kendine güvenen, kendini ifade edebilen, yaratıcı düşünen ve problem çözebilen bireylerin yetişmesine katkı sağlanması ve öğrencilerin öz yeterlilik duygusu ve iradesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti Çalışmaları Öğretmen ve Yönetici Rehber Kitabı 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının tanım, amaç, kapsam ve faydalarına yer veriliyor.

İkinci bölümde sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili pratik ve örnek uygulamalara yer verilerek sürecin nasıl uygulanacağı ele alınıyor.

Son bölümde sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında uygulayıcılara faydalı olacağı düşünülen form, şablon ve çeşitli tablolara yer veriliyor.

Rehber kitap yoluyla akademik eğitim ile toplum hizmetini birleştiren deneyimsel bir eğitim amaçlanmakta akademik öğrenim içeriğini gerçek hayattaki özgün öğrenme deneyimleri ile birleştiren bir yapı sunuluyor. Ayrıca sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının öğretim programları, dersler, konu ve kazanımlar ile ilişkisine de rehber kitapta yer veriliyor.

Öğrencilerin kendilerine, ailelerine ve topluma karşı saygılı, çevreye ve toplumsal sorunlara duyarlı, sorun çözen, resmî ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri amacıyla hazırlanan Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti Çalışmaları Öğretmen ve Yönetici Rehber Kitabı'nın öğretmenler, okul yöneticileri ve tüm öğrenciler için yararlı olmasını dileriz.

Hazırlanan Rehber Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

17-01-2023

Yeni mahalle Hafız Hakkı Sokak, Susurluk, Balıkesir - 0266 865 24 04

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.