BALIKESİR SUSURLUK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli Devamsız Öğrenciler için Yapılacak İş ve İşlemler

Sürekli Devamsız Öğrenciler için Yapılacak İş ve İşlemler

SÜREKLİ DEVAMSIZ ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

 

1-  Okulunuz tarafından III. devamsızlık mektubunun veliye gönderilmesine rağmen okula devam etmeyen öğrenci velilerine 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 53.maddesi “Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve ilköğretim müfettişlerince araştırılarak devama engel olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışılır. Bu sebeplerin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde durum, köylerde muhtara, diğer yerlerde mülki amirlere bildirilir. Bu makamlarca gerekli tedbirler alınır”. Kapsamında ikna çalışmaları amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirilmesi,

2-   Ev ziyaretleri sırasında devamsız öğrencinin veli vasi veya aile başkanına çocuğun okula gönderilmemesi halinde 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 maddesi “Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği her gün için on beş Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir” kapsamında idari para cezasıyla cezalandırılacağı konusunda uyarılmalı.

3- Mahalle veya köy muhtarına yazı yazılarak veliye muhtar tarafından da tebligat yapılmasının sağlanması,

4-  Sağlık nedeniyle devamsız olan öğrencilerden evde bakım hizmetine muhtaç durumda olanlara evde eğitim verilmesi amacıyla Müdürlüğümüz Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümüne yönlendirilmesi,  

5- Okula devam etmeyen özel eğitime muhtaç öğrencilerin resmi yazıyla RAM’a yönlendirilmeleri, yönlendirme yapıldıktan sonra Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nun kararı doğrultusunda nakillerinin gideceği okul idaresiyle işbirliği yapılarak, okula devamlarının sağlanması,

6- Öğrenim çağı dışına çıkan ortaokul öğrencilerinin açık öğretim ortaokuluna kayıt yaptırmalarının sağlanması,

7-  Vefat ettiği halde ölüm kaydı yapılmayan çocukların velilerinin il nüfus müdürlüklerine yönlendirilmesi ve kayıttan düşürülmesinin sağlanması,

8-  Okulunuza kayıtlı olmasına rağmen okulunuz kayıt alanı dışında olan sürekli devamsız öğrenci bilgilerinin EK-1 Forma doldurulması,

9-Adresi bilinmeyen veya sürekli devamsız olanlar e-okulda sürekli devamsız olarak işleniyor.

10-Veli mevcut ve öğrenci de mevcut fakat çocuk okula gelmiyorsa acil olarak devamsızlık mektubu, muhtar tebligatı ve kaymakamlık tebligatı yapıp ceza kesilmesini sağlamalıyız.

11-Ceza kesilmesine rağmen öğrenci gelmiyorsa veliye hapis cezası verildiği veli öğrenmeli.

12-Veli okula geldiği zaman sözlü ve yazılı bilgilendirin. Tutanak tutun ve imzalatın.

13-Veli imzadan kaçıyorsa iadeli taahhütlü posta ile yazınızı gönderin.

14-Veli çocuğunu okula göndermediğinde para ve hapis cezası alacağını bilmeli.

15-Veliyi bilgilendirmez ve yazılı haberdar etmezseniz sorumlu siz olursunuz.

16-Veliye muhtarlık aracılığı ile yapılacak tebligat yazıları web sitemizde yayınlandı onları inceleyelim ve devamsız öğrenci velilerine tebligat yapalım.

17-Okula gelmediği her gün için 15 TL ceza verildiğini, yine gönderilmemesi halinde cezanın 500 TL olacağını, devamın takibi sırasında bilgi vermeyen ve kaçınanlara da 400 TL ceza verildiğini veliler ve çevredeki aileler bilmelidirler.

18-Çocuğunun okula devamını sağlamayan veliye TCK’ya göre bir yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Hatta çocuğu aileden devlet alabiliyor.

19-ADEY ve YSÖP çalışmalarını inceleyelim ve yerine getirelim.Bununla ilgili bakanlığın http://ysop.meb.gov.tr adresine girip ADEY ve YSÖP çalışmalarını öğrenelim.

20-Ortaöğretim kurumları da zorunlu eğitim kapsamında olduğu için okula devam etmeyen öğrenciler ile ilgili işlemlerin okul müdürlüklerince yapılması gerekmektedir.

21-Devam etmeyenlerin yanında okula hiç kaydı yapılmayan öğrencilerde bulunabilir. Bunları da e-okul sisteminden görebiliyoruz. Muhtarlarla iletişim halinde olmalıyız. Devamsızlık konusunda formlar web sitemizde yer almıştır. Zamanında işlemlerin yapılması gerekmektedir.

22-e-okulda 7 ve 12.günlerde veli devamsızlık mektupları gönderiyoruz. Veliler mektubu alınca okula gelmeli ve nedeni hakkında bilgi vermeliler. Bilgi vermeyen velilere para cezası verilebileceği yazılı ve sözlü bildirilmeli.

23-Sürekli devamsızlık yapan velilere devamsızlık mektubu göndermemize rağmen devam sağlanmıyorsa muhtarlık ile tebligat yapıyoruz

24-  Yapılan tüm ikna çabalarına rağmen devamı sağlanamayan öğrencilerle ilgili bilgilerin EK- 2 formda istenilen şekilde doldurularak, okulunuz tarafından gönderilen devamsızlık mektubu, ev ziyaret formları veya veli görüşme tutanakları ve muhtar tarafından veliye yapılan tebligatların (asılları)  Müdürlüğümüz Temel Eğitim Bölümüne gönderilmesi,

 

     Görüşme formu veya tutanaklarda muhakkak öğrencinin okula devam etmeme nedeninin okunaklı olarak yazılması ve görüşmeyi yapan yetkili ile veli imzasının bulunması,

 

       222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu doğrultusunda devamsız öğrenci tespit ve takip çalışmalarını zamanında tamamlamayan Okul İdarecilerine yasal işlem uygulanacaktır. Müdürlüğümüz tarafından veliye yapılan tebligata rağmen devamı sağlanamayan öğrencilere idari para cezası uygulanacağından Okulunuzca yapılacak tüm tespit, takip ve ikna çalışmalarında titizlikle çalışılması gerekmektedir.

 

 

 

 

DEVAMSIZ ÖĞRENCİ VELİLERİNE YAPILACAK TEBLİGAT ÖRNEKLERİ

 

T.C

SUSURLUK KAYMAKAMLIĞI

…………………. İlkokulu Müdürlüğü

                                                                                                                               

SAYI  :Okul Kodu-220/                                                                                                 …../12/2015

KONU: (Devamsız Çocuğun ismi yazılacak)

 

Sn:…………………………………. (Velinin İsmi Yazılacak)

……………………………….Köyü

 

Babası/Annesi olduğunuz  19….   Doğumlu ……………………………………… ‘ın   6-13 zorunlu İlköğretim çağında olup, okula sürekli devamsız olduğu  tespit edilmiştir.3 (üç)gün içinde çocuğunuzun devamının sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim kanununa göre hakkınızda para cezası ve diğer yaptırımlar yapılmak üzere yasal işlem başlatılacaktır.

 

            3 (üç) gün içinde çocuğunuzun okula devamının sağlanması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

                    TEBLİĞ EDEN                                                                    TEBELLÜĞ EDİLEN

 

 

   ……………………………                                              ……………………………                                                  …………………………

  …………….. Köyü /Mahalle Muhtarı              …..………… İ.Ö Müdürü                                                          Öğrenci Velisi

 

 

 

AÇIKLAMA:Devamsız olan ve ailesi /velisi köyde oturan tüm öğrenci velilerine tebligat yapılacak.

 

                        …………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

T.C

SUSURLUK KAYMAKAMLIĞI

…………………. İlkokulu Müdürlüğü

                                                                                                                               

SAYI  :Okul Kodu-220/                                                                                                 …../12/2015

KONU: (Devamsız Çocuğun ismi yazılacak)

 

Sn:…………………………………. (Velinin İsmi Yazılacak)

……………………………….Köyü

 

 

Babası/Annesi olduğunuz  19….   Doğumlu ……………………………………… ‘ın   6-13 zorunlu İlköğretim çağında olup, okula sürekli devamsız olduğu  tespit edilmiştir.3 (üç)gün içinde çocuğunuzun devamının sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim kanununa göre hakkınızda para cezası ve diğer yaptırımlar yapılmak üzere yasal işlem başlatılacaktır.

 

                3 (üç) gün içinde çocuğunuzun okula devamının sağlanması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

                    TEBLİĞ EDEN                                                                    TEBELLÜĞ EDİLEN

 

 

   ……………………………                                              ……………………………                                                  …………………………

  …………….. Köyü /Mahalle Muhtarı              …..………… İ.Ö Müdürü                                                          Öğrenci Velisi

 

 

 

AÇIKLAMA:Devamsız olan ve ailesi /velisi köyde oturan tüm öğrenci velilerine tebligat yapılacak.

 

                        KAYDI YAPILMAYAN  ÖĞRENCİ VELİLERİNE YAPILACAK TEBLİGAT ÖRNEKLERİ

 

T.C

SUSURLUK KAYMAKAMLIĞI

…………………. İlkokulu Müdürlüğü

                                                                                                                               

SAYI  :Okul Kodu-220/                                                                                                 …../12/2015

KONU: (Devamsız Çocuğun ismi yazılacak)

 

Sn:…………………………………. (Velinin İsmi Yazılacak)

……………………………….Köyü

 

 

Babası/Annesi olduğunuz  19….   Doğumlu ……………………………………… ‘ın   6-13 zorunlu İlköğretim çağında olup, okula kaydını yaptırmadığınız tespit edilmiştir.3 (üç)gün içinde velisi bulunduğunuz çocuğunuzun okula kaydının sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim kanununa göre hakkınızda para cezası ve diğer yaptırımlar yapılmak üzere yasal işlem başlatılacaktır.

 

                3 (üç)gün içinde çocuğunuzun okula kaydının sağlanması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

           

                                       

                    TEBLİĞ EDEN                                                                    TEBELLÜĞ EDİLEN

 

 

   ……………………………                                              ……………………………                                                  …………………………

  …………….. Köyü /Mahalle Muhtarı              …..………… İ.Ö Müdürü                                                          Öğrenci Velisi

 

 

AÇIKLAMA: Okula kaydı hiç olmayan tüm çocukların (özellikle kız çocukları) velilerine/ailelerine tebligatlar yapılacak. Okulunuza bağlı köy ve mezralarda ikamet edip okula kaydı olmayan tüm çocukların tespitinde gereken titizlik gösterilecektir. Muhtarlıkla işbirliği yapılarak Tebligat işlemleri acil sonuçlandırılarak Müdürlüğümüze ulaştırılacaktır.

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

T.C

SUSURLUK KAYMAKAMLIĞI

…………………. İlkokulu Müdürlüğü

                                                                                                                               

SAYI  :Okul Kodu-220/                                                                                                 …../12/2015

KONU: (Devamsız Çocuğun ismi yazılacak)

 

Sn:…………………………………. (Velinin İsmi Yazılacak)

……………………………….Köyü

 

 

Babası/Annesi olduğunuz  19….   Doğumlu ……………………………………… ‘ın   6-14 zorunlu İlköğretim çağında olup, okula kaydını yaptırmadığınız tespit edilmiştir.3 (üç)gün içinde velisi bulunduğunuz çocuğunuzun okula kaydının sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim kanununa göre hakkınızda para cezası ve diğer yaptırımlar yapılmak üzere yasal işlem başlatılacaktır.

 

                3 (üç)gün içinde çocuğunuzun okula kaydının sağlanması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

           

                                       

                    TEBLİĞ EDEN                                                                    TEBELLÜĞ EDİLEN

 

 

   ……………………………                                              ……………………………                                                  …………………………

  …………….. Köyü /Mahalle Muhtarı              …..………… İ.Ö Müdürü                                                          Öğrenci Velisi

 

 

AÇIKLAMA: Okula kaydı hiç olmayan tüm çocukların (özellikle kız çocukları) velilerine/ailelerine tebligatlar yapılacak. Okulunuza bağlı köy ve mezralarda ikamet edip okula kaydı olmayan tüm çocukların tespitinde gereken titizlik gösterilecektir. Muhtarlıkla işbirliği yapılarak Tebligat işlemleri acil sonuçlandırılarak Müdürlüğümüze ulaştırılacaktır.

 

Açıklamaları dosya şeklinde indirmek için

TIKLAYINIZ!!!

Sultaniye Mah. Balıkesir Cad. No121 Susurluk/BALIKESİR - 0266 865 24 04

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.